آیا شما به خودتان اهمیت می‌دهید؟

بالاترین آرزوی من

بزرگ‌ترین آرزوی من اینه که در دنیایی زندگی کنم که:

رشد کردن یک ارزش به حساب میاد و انسان‌های هوشمند بسیاری در اطرافم هستن. انسا‌ن‌هایی که فرمول رشد کردن صحیح رو بلد هستن.

 

انسان اینقدر در تجربه و آزمون و خطا غرق   شده که در عصر حاضر، در مرحله رشد توهمی قرار داره! حتی برای رشد کردن مشغول آزمون و خطاست!!

تجربه برخی افراد از کوچینگ ذهن هوشمند

اگر واقعاً به دنبال درک ذهن هوشمند هستید، به شما می‌گویم که این یک سفر است و باید آن را اینگونه ببینید!

وگرنه، آن را درک نمی‌کنید، آن را حس نمی‌کنید، آن را نمی فهمید و از آن بهره‌مند نمی‌شوید.

این یک سفر و یک ماجراجویی در درونی و بیرونی است!

کوچینگ ذهن هوشمند چگونه به شما کمک می‌کند؟

مدیریت رشد ذهنی

رشد آگاهی و هوشیاری

انتخاب اهداف ارزشمند

رشد مهارت‌های تفکر

ارتقای جایگاه اجتماعی

رشد نگاه استراتژیک

مدیریت افکار

مدیریت روابط با دیگران

افزایش تأثیر بر محیط

افزایش سطح دقت

خلق فرصت‌های جدید

رشد تمرکز لحظه‌ای

رشد خلاقیت

مدیریت عادت‌های روزانه

مدیریت احساسات و آرامش درونی

این‌ها تنها قسمتی از فواید رشد ذهن هوشمند شماست!

اطلاعات بیشتر در این مقاله

چه نوع کوچینگی مد نظر شماست؟